Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Naše hodnoty

 1. RADOST DĚTÍ  NAŠE RADOST

  Chceme dětem umožnit smysluplně prožít volný čas. Zájmovou činností děti provázíme jako kamarádi s přirozenou autoritou. I my se od dětí učíme. Volný čas vnímáme jako nedílnou součást života, a naším posláním je děti inspirovat ke kvalitně, smysluplně a zdravě prožitému času.
   
 2.  POMÁHÁME DĚTEM RŮST BEZ POMĚŘOVÁNÍ

  Chceme vytvářet bezpečné prostředí, kde se děti nebudou bát kritiky, hodnocení a posuzování. Chceme, aby v našich zájmových kroužcích bylo dobře dětem i vyučujícím lektorům. Vycházíme z toho, že každé dítě je jiné a každé má talent a nadání na něco jiného. Naším úkolem je pomoci každému dítěti posunout se ze startovní čáry, tak daleko jak si přeje a jaké jsou jeho možnosti. Neděláme do kroužků výběrové řízení a vážíme si každého kluka a každé holčičky.
  Nepodporujeme soutěživost mezi dětmi, ale naopak spolupráci!
  S dětmi i kolegy budujeme důvěru a vzájemný respekt.
   
 3. RESPEKTEM K ODLIŠNOSTEM PROTI RASISMU A XENOFOBII

  Naše kroužky mohou bez obav navštěvovat děti všech barev pleti, národnosti a náboženského vyznání. Vnímáme ve světě narůstající xenofobii a rasismus, a nejsou nám lhostejná populistická hesla některých politiků, a o to více chceme mezi dětmi podporovat přátelství, toleranci, respekt k odlišnostem a snahu domluvit se spolu.
   
 4. ZDRAVÁ PLANETA PRO DĚTI I PRO NÁS

  Záleží nám na planetě Zemi, a vedeme děti k jejímu ohleduplnému užívání. Jdeme dětem příkladem. Prostřednictvím kroužků Zálesáctví nebo přírodovědného vědeckého kroužku mohou děti přírodu více poznat a přispět k její ochraně.

  V našem táborovém areálu Kroužky nad Moníncem, který je v krásné přírodní krajině, s dětmi pravidelně sbíráme odpadky po okolních lesích, třídíme odpad a neplýtváme vodou. Pořádáme zde mnoho environmentálních akcí. V našich kancelářích třídíme odpad, neplýtváme papírem a elektřinou.
   
 5. DOSTUPNÁ CENA KROUŽKŮ

  Chceme, aby si naše kroužky mohly dovolit všechny děti. Dlouhodobě se snažíme držet nízkou cenu i přes rostoucí mzdy, rostoucí cenu pomůcek a dalších služeb. Vyhledáváme granty a partnery, díky kterým můžeme cenu snížit. Například některé badatelské kroužky a kroužky angličtiny jsou pro děti úplně zadarmo! Dětem rodičů samoživitelů a ze sociálně slabého prostředí se snažíme s cenou kroužku vyjít vstříc.
   
 6. ZDRAVÉ DĚTI PRO ZDRAVOU SPOLEČNOST

  Záleží nám na zdraví dětí. Děti vedeme ke sportu zábavnou formou a přinášíme stále nové možnosti jak aktivně prožít volný čas. Děti v kroužkách neodměňujeme sladkostmi, protože máme děti opravdu rádi, a chceme, aby byly zdravé, měly tělíčka s hmotností, ve které jim bude dobře, měly zdravé zoubky a cítily se psychicky v pohodě.
   
 7. SPOLU JE NÁM DOBŘE

  Náš lektorský tým je pro nás velmi důležitý. Vytváříme prostředí, kde se každý lektor a spolupracovník bude cítit dobře ohodnocen za svou práci, bude vnímat smysl svojí práce, bude se mu dobře učit, a bude cítit oporu v dalších členech týmu. Kritiku používáme vždy jen konstruktivní s orientací na pozitivní cíl. Komunikujeme otevřeně, laskavě a přátelsky. Pletichy, pomluvy, manipulace a povyšování u nás nemají šanci!.
   
 8. RODINA JE NEJVÍC

  Podporujeme rodinu. Víme, že s mámou a tátou je dětem nejlépe. Věříme, že díky tomu, že jsou naše kroužky přímo ve školách, nemusí rodiče trávit spoustu času přesunem na kroužky, a tak jim zbývá více času pro rodinu.

  V našem areálu Kroužky nad Moníncem pořádáme také rodinné tábory a akce pro rodiny s dětmi.
   
 9. KVALITNÍ UČITELÉ V KVALITNÍM ŠKOLSKÉM SYSTÉMU

  Vnímáme, že český školský systém potřebuje reformovat a snažíme se k vyšší kvalitě výuky přispět. Podporujeme mladé lidi v rozvoji vedení dětí a pedagogice. Pořádáme akreditovaná, odborná školení, a dodatečně vzděláváme pedagogy. Naše lektory vedou zkušení metodici, kteří jim jsou vždy ochotni pomoci a předat své zkušenosti.
   
 10. EMPATIE PRO MÍR

  Dobré vztahy ve společnosti vnímáme jako naši základní hodnotu. Při řešení každé situace se snažíme podívat i pohledem toho druhého, a maximálně zapojujeme empatii. Je pro nás důležité domluvit se s dětmi, rodiči, kolegy, kolegy z partnerských škol, dodavateli a dalšími spolupracovníky tak, aby obě strany byly spokojeny. Máme nastavena pravidla a hranice v komunikaci, ale nejsme „korporace“, jsme tým lidí a „lidskost“  je v naší komunikaci na 1. místě. Věříme, že dobré vztahy, empatie a laskavost mezi jednotlivci tvoří základ pro světový mír.