Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

SPOLUPRACUJEME S PEDF UK

Milý studente,

rádi bychom ti připomněli, že naše společnost Kroužky aktivně spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK. Našim pojítkem je volitelný předmět s názvem Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních (OVP15670). Garantem předmětu je PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

SVČ Kroužky již od roku 1999 organizuje zájmové kroužky (sport, výtvarka, hudba, věda, jazyky…) přímo v mateřských a základních školách nejen po celé Praze, ale i ČR. To znamená, že ty jako student PedF UK získáš bohaté zkušenosti s organizací, zajištěním a vedením zájmových i výchovně rekreačních aktivit, navíc ale poznáš skutečné prostředí škol – tedy svého budoucího pracoviště.

Výhody pro tebe?

  • vlastní výběr zaměření aktivity
  • spolupráce s odbornými metodiky
  • smysluplná práce
  • získání bohatých zkušeností z praxe
  • flexibilní pracovní doba
  • doporučení pro budoucího zaměstnavatele
  • fajn parta usměvavých dětí, která tě bude milovat

 

Pokud doložíš fakultě potvrzení o výuce 18 hodin zájmového kroužku (libovolného zaměření), získáš 2 kredity.

Student přihlášený do předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních:

  • se zúčastní 2 setkání na fakultě (úvodní informační seminář a závěrečný reflektivní seminář),
  • po celý semestr pracuje jako lektor volnočasových aktivit (SVČ Kroužky),
  • plní zadání v elektronickém kurzu moodle.

 

Praxi je možné u nás splnit také v těchto předmětech:

- Pedagogická praxe v mimoškolních aktivitách žáků 1. stupně ZŠ (OPMN0N365C).

- Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas (OPBZ0N109B).